אביזרים להארקה

פסי השוואת פוטנציאלים ראשיים

32211 - פס השוואת פוטנציאלים ראשי 4 מהדקים עד 16 ממ"ר
32211 - פס השוואת פוטנציאלים ראשי 4 מהדקים עד 16 ממ"ר
 

לתרשימי הפסים לחץ כאן.

 

  מק"ט

  תאור מוצר   

מק"ט עמית

כמות באריזה 

י"מ  

 מחיר ברוטו

32210

פס השוואת פוטנציאלים ראשי. 7 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4, מהדק לאיפוס עד 70 ממ"ר.

3111

10

יח'

49.00

32211

פס השוואת פוטנציאלים למבנה קטן. 4 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4.

3114

10

יח'

43.00

32212

פס השוואת פוטנציאלים ראשי מהדק איפוס מופרד עד 70 מ"מ. 7 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4.

3115

20

יח'

85.00

32213

פס השוואת פוטנציאלים ראשי. 12 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4, מהדק לאיפוס עד 70 מ"מ. 

3117

10

יח'

101.00

32214

פס השוואת פוטנציאלים ראשי. 20 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4, מהדק לאיפוס עד 70 מ"מ.

3118

10

יח'

118.00